ZGŁOŚ ZDARZENIE NIEPOŻĄDANE DOTYCZĄCE SUPLEMENTU DIETY

W celu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego dotyczącego suplementu diety prosimy o wypełnienie znajdującego się̨ poniżej formularza oraz odesłanie mailem na adres: pvpolska@reigjofre.com, a oryginału na adres: 

REIG JOFRE Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 74N
03-289 Warszawa
tel. 22 245 60 56

UWAGA! 
Prosimy podać jak najwięcej informacji wskazanych w formularzu. Aby zgłoszenie było ważne, musi zawierać co najmniej: 

  • Dane identyfikacyjne zgłaszającego (inicjały, wiek/data urodzenia, płeć)
  • Dane identyfikacyjne osoby zgłaszającej (imię̨, nazwisko, adres, telefon)
  • Nazwę̨ produktu podejrzanego o spowodowanie zdarzenia niepożądanego (numer serii jeśli jest znany)
  • Opis zdarzenia niepożądanego.